موضوع: واقعه کربلا، سال 61 هجری قمری
مؤلف: جعفر شوشتری، مترجم محمدحسین شهرستانی

در ذکر مصائب جانسوز حضرت امام حسین
در ذکر خصوصیات امام حسین در عوالم وجود تا انقضاء روز جزاء و مقاصد هفتگانه‌ی آن
در خلقت نور شریف حضرت پیغمبر
خصوصیات حضرت بعد از خلقت تا زمان ولادتش
در خصوصیت محل آن حضرت بعد از ولادتش
خصوصیت محل آن حضرت بعد از شهادت
در خصوصیت محلش در عالم بزرخ
در خصوصیت محل آن حضرت در روز محشر
در خصوصیت محل آن حضرت در بهشت
در خصوصیات حمیده و اخلاق پسندیده‌ی امام حسین