چه قدر زیبا گفت سردا شهیدان کربلا:
انت حرٌ کما سمتک امّک ، انت حرٌ فی الدنیا و الآخره